اوقات شرعی
اذان صــبح 04:12
طلوع آفتاب 05:34
اذان ظـــهر 12:01
غروب آفتاب 18:27
اذان مــغرب 18:46
نیمه شــب 23:19
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement
 
تغییر قالب صفحه